Startsida

Teckna elavtal

Innan man tecknar ett nytt elavtal ska man se sig om vilka elbolag som finns på marknaden och vilka elbolag som kan erbjuda el just i det området där man bor. Det finns idag ett 100-tals olika elhandlare som erbjuder ett flertal olika avtalsmodeller och prismodeller.

Elbolaget sätter sina priser utifrån den dagskurs som finns på elbörsen Nord Pool i Norge. Priserna varierar lite beroende på om man väljer fastprisavtal, rörligt avtal eller ett tillsvidareavtal. Det kan även finnas andra faktorer som påvekar priset som exempelvis om man köper så kallad grön el som är producerad med miljövänliga metoder.

Vindkraft

Vindkraftverk

Utöver det pris som gäller på elbörsen så lägger även elbolaget till vissa påslag och därtill tillkommer lagstadgad elskatt och moms. Detta innebär att inköpspriset för el generellt är ganska lika för alla elbolag men det är varje enskilt elbolag som slutligen bestämmer slutpriset. Det kan också skilja en del på fasta kostnader som administrationsavgifter eller fakturaavgifter. Dessa påverkar generellt inte priset nämnvärt om man inte förbrukar väldigt lite el. Det är viktigt att man granskar elbolagets villkor och även vilka kostnader som tillkommer, förutom elpriset för förbrukningen.

Hos ett elbolag kan man normalt teckna elavtal med löptider mellan 3 till 36 månader. Under denna avtalstid så är man bunden av de avtalsvillkor man har fått. Har man ett fastprisavtal så gäller ett fast pris för hela avtalsperioden, oavsett om priset för el förändras på elbörsen. Har man ett rörligt avtal så är man även där bunden av avtalstiden, även om priset för el skjuter i höjden.

Ska man teckna ett nytt elavtal för en ny bostad och är osäker på vilket elavtal som passar en bäst kan man välja ett tillsvidareavtal där priset förvisso kan vara något högre men i gengäld så binder man sig inte vid långa avtal och kan när som helst säga upp detta med en månads uppsägningstid.