Fast eller rörligt elavtal

Fast eller rörligt elavtal

När man tecknar ett nytt elavtal så finns det ett antal olika avtal att välja mellan. Man kan välja ett rörligt avtal, där priset på el påverkas av dagsindex på elbörsen Nord Pool, eller så kan man välja ett fastprisavtal där man redan från början vet exakt hur mycket elen kostar för hela avtalsperioden.

Utöver dessa avtal finns även mixavtal, som är en blandning av ett fast och ett rörligt avtal, och ett tillsvidareavtal där elpriset är fast men kan förändras under avtalsperioden.

Rörligt elavtal

Med ett rörligt elavtal så betalar man dagspriser för el vilket följer dagsindexet hos elbörsen Nord Pool. Det innebär att när det finns överskott på el så går priset ned och när det är brist på el så går priset upp. Generellt så kan kostnaden för ett rörligt elavtal och ett fastprisavtal i slutändan vara ganska lika över en kort tid, men över flera år så kan det finnas möjligheter att man kan spara betydande summor genom att välja ett rörligt avtal. Periodvis så kan elpriset för en månad vara betydligt lägre medan det för en annan månad kan vara betydligt högre om man har ett rörligt elavtal. Oftast brukar elpriserna öka vid kalla vintrar då det lättare kan uppstå brist på el under dessa perioder medan det under vår och sommar finns ett påtagligt överskott av el vilket också ger lägre priser.

Man bör dock vara medveten om att det är under de kalla och mörka månaderna som man även förbrukar mest el jämfört med de varma och ljusa månaderna. Man kan även välja ett rörligt elavtal om man spekulerar i att elpriserna av något skäl kommer att sjunka.

Fastprisavtal

När man vill veta exakt hur mycket priset för el kommer att vara varje månad under en hel avtalsperiod så kan man välja ett fastprisavtal. Ett avtal med fast pris har alltid ett fast pris som gäller hela avtalets löptid. Priset påverkas således inte av om det blir brist på el, samtidigt så påverkas det inte heller om priset för el skulle sjunka drastiskt.

När man tecknar ett fast elavtal så köper elbolaget och reserverar elen på elbörsen till ett fast pris för den avtalsperiod som gäller. Därmed kan elbolaget aldrig höja priserna för elen, ens om de aviserar detta. Undantag råder för elskatt och moms, om dessa förändras under avtalsperioden. Ett fastprisavtal är den bästa lösningen för de som vill kunna planera sina kommande utgifter varje månad.