Byta elavtal

Byta elavtal

Man kan byta elavtal när som helst på året. Det finns dock vissa regler för hur man byter avtal och under vilka omständigheter som de kan bytas. Om man vill byta elavtal så gäller en full kalendermånads uppsägningstid, det innebär att man kan säga upp avtalet vilken dag som helst i månaden men uppsägningstiden börjar löpa från den första dagen i nästkommande månad och en månad framåt.

Eftersom det krävs en del förberedelser för det nya elbolaget, så att de hinner ordna med avtal och uppsägning, så får man räkna med att man bör vara ute i god tid. Man bör ha bestämt sig för ett nytt elbolag åtminstone två veckor innan man behöver säga upp det gamla avtalet. Det innebär att man bör söka nytt elbolag i första halvan av månaden för att kunna hinna säga upp avtalet med det gamla elbolaget innan den sista i månaden.

Det finns dock ett undantag och det är om man har ett bundet avtal som inte har löpt ut. I dessa fall kan man dock ändå byta elbolag, men man får betala en straffavgift för att man bryter avtalet.

När man byter ett elavtal så har man även chansen att kunna förbättra sina villkor eller förändra dessa. Man kan gå från ett fast avtal till ett rörligt eller från ett rörligt till ett fast avtal. Man kan också själv bestämma bindningstider för det nya avtal och på så sätt även påverka priset för sin el.

Det finns flera olika faktorer som kan ha betydelse när man söker ett nytt elbolag som man vill byta till. En av dessa är förstås priset, som kan skilja en hel del mellan bolagen, men även hur elbolaget hanterar andra saker som exempelvis miljön eller om de är engagerade i olika projekt som man kanske vill stödja.

Man har också möjlighet att kunna vara delaktig i att påverka miljön genom att kunna välja grön el. Grön el är el som produceras med miljövänliga alternativ och med förnyelsebara elkällor som exempelvis vattenkraft eller vindkraft.

Det nya elbolaget kan även hjälpa till med att säga upp det gamla elavtalet vid byte av elbolag. Om det finns ett bundet avtal är man dock tvungen att själv säga upp avtalet då det finns villkor i avtalet som reglerar hur ett bundet avtal kan sägas upp. Vissa elbolag kan även hjälpa till att betala eventuella straffavgifter hos det gamla elbolaget om man tecknar ett nytt bundet elavtal hos det nya elbolaget.